Solid 1 Final

Solid 1 Final

รหัสคอร์ส :

 A0024

เนื้อหา : 10 ตอน ( 11 ชม. 37 น. )

ผู้สอน

ดร.ประเสริฐศักดิ์ เกษมอนันต์กูล

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

บทเรียน :

ตอนที่ 1 :: Torsion
1 ชั่วโมง 11 นาที
ตอนที่ 2 :: Bending
1 ชั่วโมง 39 นาที
ตอนที่ 3 :: Deflection of Beams
1 ชั่วโมง 18 นาที
ตอนที่ 5 :: Transverse Shear Stresses
1 ชั่วโมง 19 นาที
ตอนที่ 7 :: Combined loads
1 ชั่วโมง 13 นาที
ตอนที่ 1 :: Past Paper 2016 EP1
1 ชั่วโมง 47 นาที
ตอนที่ 2 :: Past Paper 2016 EP2
1 ชั่วโมง 16 นาที

ยังไม่มีรีวิว