Solid (Mid Term)

Solid (Mid Term)

รหัสคอร์ส :

 A0008

เนื้อหา : 11 ตอน ( 7 ชม. 52 น. )

ผู้สอน

ดร.ประเสริฐศักดิ์ เกษมอนันต์กูล

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

รายละเอียดคอร์ส

.

บทเรียน :

ตอนที่ 1 :: Stress
1 ชั่วโมง 21 นาที
ตอนที่ 2 :: Strain
1 ชั่วโมง 19 นาที
ตอนที่ 3 :: Mechanical Properties
1 ชั่วโมง 22 นาที

ยังไม่มีรีวิว