Chemistry (Final)

Chemistry (Final)

รหัสคอร์ส :

 A0050

เนื้อหา : 9 ตอน ( 9 ชม. 20 น. )

ผู้สอน

ดร.ประเสริฐศักดิ์ เกษมอนันต์กูล

ราคา

ซื้อทันที หยิบใส่ตระกร้า

บทเรียน :

ตอนที่ 1 :: Solution
1 ชั่วโมง 12 นาที
ตอนที่ 2 :: Kinetic
1 ชั่วโมง 1 นาที
ตอนที่ 4 :: Acid and Base
1 ชั่วโมง 11 นาที
ตอนที่ 5 :: Electrochemistry 1
1 ชั่วโมง 32 นาที
ตอนที่ 8 :: Gases
1 ชั่วโมง 8 นาที

ยังไม่มีรีวิว